I am unable to work now

Appeal regarding Missing person.


මම දැන් වැඩ කිරීමට නොහැකි වෙමි

අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ පැමිණිල්ල.


என்னால் இப்போது வேலை செய்ய முடியவில்லை

காணாமல் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடு.CMP/AMP/POT/INE/17-01

Inspector Etham
Pothuvill
08.05.2016
Appeal regarding missing Persons

Dear Sir,
I Ganesh Mekala, got married and lived in this village. In 1990, during the ethnic disturbances my husband Ramalingam Easwaran was taken by the Pothuvil Surugambai army for an inquiry in an armoured car on 1990.07.04 from Methodist Tamil mixed School where we had taken refuge. At that time my litte girl was 3 years old and my boy was 09 months. Up to now there is no any information about him. I complained to many places without any results. With much difficulties I married off my son and daughter. I live alone now. I don’t have a house and I can’t move one leg. I can’t even go to laour work.

Please be kindly look in to my plight and give me any kind of help.
Yours truly
K.Megala


.CMP/AMP/POT/INE/17-01

ගනේෂ් මේකලා,
ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒත්තම්,
පොතුවිල්.
08/05/2016

අතුරුදහන්වූවන් සම්බන්ධ පැමිණිල්ල
ගරු මහත්මයාණෙනි,

ගනේෂ් මේකලා යන මම විවාහ වී මේ ගමේ ජීවත් වෙමින් සිටිමි. 1990 දී ඇතිවූ ජාතීවාදී කෝලාහාලයේදී මාගේ සැමියා වන රාමලිංගම් ඊෂ්වරන් යන අයව මෙතොදිස්ත මිෂන් තමිල් කලවන් පාසල පොතුවිල්හී සිට සරණාගතයින් ලෙස සැඟව සිටි මොහොතේ 1990.07.04 දින පොතුවිල් අරුගම්බේ හමුදා භටයින් ප්‍රශ්න කිරීමට යුධ ටැංකියක නංවා ගෙන ගියේය. එවිට මගේ ගැහැණු දරුවට වයස අවුරුදු 3ක්ද, පිරිමි දරුවාට මාස 9ක්ද විය. මේ කාලය වනතෙක් ඔහු සම්බන්ධ කිසිම තොරතුරක් මා දන්නේ නැත. බොහෝ ස්ථාන වලට පැමිණිලි කිරීමට රස්තියාදු වුනෙමි. කිසිම ප්‍රතිඵලයක් නොමැත. බොහෝ අමාරුකම් මධ්‍යයේ මාගේ දරුවන්ව හදාවඩා උස්මහත් කරමින් විවාහ කර දුනෙමි. මේ මොහොත වන විට තනි ගැහැණියක් ලෙස සිටිමි. මට සිටීමට ස්ථිර නිවසක් නැත. මට එක් පාදයක ආබාධයක් නිසා ඇවිදීමට නොහැකිය. මේ නිසා මට කුලී රැකියාවකට යාමට නොහැකිය.
ඒ නිසා මේ තත්වය සලකා බලා ඔබතුමන්ලාට හැකි උපකාරයක් ලබා දෙන මෙන් ඉතා යටහත්කමින් ඉල්ලා සිටිමි.

ස්තුතියි.
මෙයට,
විශ්වාසී,
ක. මේකලා.


CMP/AMP/POT/INE/17

கணேஸ் மேகலா
இன்ஸ்பெக்டர் ஏத்தம்
பொத்துவில்
08.05.2016

காணாமல் போனோர் தொடர்பான முறைப்பாடு

கனம் ஐயா,

கணேஸ் மேகலாவாகிய நான் திருமணம் முடித்து இக்கிராமத்திலேயே வாழ்ந்து வந்தேன். 1990.ல் ஏற்பட்ட இனக்கலவரத்தில் எனது கணவரான இராமலிங்கம் ஈஸ்வரன் என்பவரை மெதஸ்டித மிசன் தமிழ் கலவன் பாடசாலை பொத்துவிலில் இருந்து அகதியாக தஞ்சமடைந்திருந்த போது 1990.07.04ம் திகதி பொத்துவில் அறுகம்மைப இராணுவத்தினர் விசாரணைக்கென கவசத்தில் ஏற்றிக் சென்றனர். அப்போது என் பெண் பிள்ளைகள் 3 வயதும், ஆண் பிள்ளைக்கு 9 மாதமும் ஆகும். இது கால வரைக்கும் எதுவித தகவலும் அவரைப்பற்றி தெரியவில்லை. பல இடங்களுக்கும் முறைப்பாடு செய்து அலைந்தேன். எதுவித பயனும் இல்லை. பல கஷ்டங்களுக்கு மத்தியில் எனது பிள்ளைகளை வளர்த்து ஆளாக்கி திருமணம் முடித்து கொடுத்துவிட்டேன். தற்போது தனி மனிசியாக இருக்கின்றேன். எனக்கு இருப்பதற்குகூட ஒரு வீடு இல்லை. எனக்கு ஒரு காலில் நடக்க முடியாத நிலை. இதனால் கூலி வேலைக்கு என்னால் செல்ல முடியாது.

எனவே, இவ்வேளையின் நிலைமை பார்வையிட்டு தங்களால் ஆன உதவிகளை செய்து தருமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

நன்றி

இவ்வண்ணம்
உண்மையுள்ள


A PROJECT BY


DISTRICT PARTNERS

Community Memorialization Project
186/5, 1/1 Havelock Road
Colombo 05

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License