May soul rest in peace

Complaint regarding children who died due to terrorism.


ඔහුගේ ආත්මය සමාදානයෙන් විවේක ගන්න

ජාතිවාදී අරගලය නිසා අතුරුදහන්ව මිය ගිය මාගේ පුත්‍රයා සම්බන්ධ පැමිණිල්ල.


ஆத்மா சாந்தியடைய வேண்டுகின்றேன்

பயங்கரவாத வன்செயல் காரணமாக மரணித்த பிள்ளைகள் தொடர்பான முறைப்பாடு.CMP/AMP/POT/INE/19-01

Kathiraman Sinnamma
Inspector Etham
Barathy road
Pothuvil – 10
2016.05.25

Complaint regarding my children who died due to terrorism
I the above named have been living in Potuvil 10 permanently. I have six children, two daughters and four sons. The daughters and two sons are married. I lost my other two sons due to the riots. My husband died of heart attack. I lost three souls and I am living with my daughter.

In 1987 when my son Ratnam Jeyaseelan was travelling to Akkaraipatru from his place(Inspector Etham), he was shot by unknown person near the jungle road in Urani 6th mile post. The Indian Peace Keeping Force was also there. I was mad with grief and brought my son body back for burial. I am deeply sadden3ed to say that I haven’t received any assistance from any one .

In the disturbances in 1990, I lost my home and relation and went to Komari. We took shelter in refugee camps and faced lots of hardship. My husband died of heart attack in the camp. After three years we were sent back to our place. As there is no place for us to stay we made temporary shelters and lived with difficulty again in 1995 after the disturbance our shelters were burnt by the police. We went to the refugee camp and lived with our children government assistance with so much difficulty. Again we settled in our place, I lived with my children’s assistance and I faced another loss.

In 2007 when my son Ratnam Pathmaseelan went to his brother’s place he was shot by unknown persons infront of Inspector Etham school. What did my innocent son do? Where is my son? I brought my son’s body back and gave him a burial. Who are the people who took the lives of my two sons. I am desperately longing for answers. There’s no ending. I pray for the peace of my sons souls. I finish my complaint.

Yours truly
K.Sinnamma
NIC No: 456413811X
T.P.No: 0776469145
House No: 031


CMP/AMP/POT/INE/19-01

කදිරාමන් සින්නම්මා,
ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒත්තම්,
බාරදි වීදිය,
පොතුවිල් - 10.
2016/05/25

ජාතිවාදී අරගලය නිසා අතුරුදහන්ව මිය ගිය මාගේ පුත්‍රයා සම්බන්ධ පැමිණිල්ල
ඉහත නම සඳහන් මා දැන් P/10 ලිපිනයේ ස්ථිර වශයෙන්ම පදිංචිව සිටිමි. මට මුළු දරුවන් 06 කි. ගැහැණු දරුවන් 02ක් සහ පිරිමි දරුවන් 04කි. ගැහැණු දරුවන් දෙදෙනාම විවාහ වී සිටී. පිරිමි දරුවන් දෙදෙනාත් විවාහ වී සිටී. අනික් පිරිමි දරුවන් දෙදෙනාත් අරගලය හේතුවෙන් නැති කර ගත්තෙමි. මේ තත්වයෙන් ..................... නිසා මාගේ ස්වාමි පුරුෂයාවත් මිය ගියේය. දැන් ජීවිත තුනක් නැති කරගත් තත්වයක මම මාගේ නිවසේ ජීවත් වෙමි.

1987 දී ඇති වූ ගැටුම් නිසා එනම් මාගේ පුත්‍රයා රත්නම් ජෙයසීලන් යන අය ඉන්නාවූ ස්ථානය අතහැර (ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒත්තම් ) අක්කරෙයිපත්තුව දක්වා ගොස් නැවත පැමිණෙන මාර්ගයේදී නාඳුනන පුද්ගලයෙකු විසින් අවහිර කර වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදි. ඒ ස්ථානයේම වර්තමාන ආරක්ෂක භටයින් සිටීම අවධානයට ලක් කල හැකි විය. මෙය දැන ගත් මා උමතුවෙන් මෙන් එතැනට ගොස් මාගේ පුත්‍රයාගේ මෘත ශරීරය භූමදානය කලෙමි. මාගේ පුත්‍රයාව නැති කරගත් මට කිසිමාකාර උපකාරයක් ලැබුනේ නැති බව ඉමහත් වේදනාවෙන් දැනුම් දෙමි.

මෙයට පසු 1990 වර්ෂයේ ඇති වූ කොලාහාලය නිසා ගේදොර නැති කරගෙන, නෑදෑකම් නැති කරගෙන කෝමාරි ප්‍රෙද්ශයට ගියෙමු. එහි සරණාගතයින් ලෙස කඳවුරු වල නැවතී බොහෝ ගැටළු වලට මුහුණ දුනිමු. ඒ සරණාගත කඳවුරේ මාගේ ස්වාමි පුරුෂයා මිය ගිය නිසා එයට පසු වසර තුනකට පසු නැවතත් අප සිටි ස්ථානයට යවනු ලැබීමුව. සිටීමට නිවසක් නැතිව පුංචි පැල්පතක් සාදා එහි අමාරුවෙන් ජීවත්ව සිටියදී 1995 ඇති වූ කෝලාහාලය නිසා නැවතත් අපගේ නිවසෙහි සියළු සම්පත් පොලිසිය විසින් ගිනිබත් කරන ලදි. එයින් පීඩාවට පත් අපි නැවතත් සරණාගත කඳවුරෙහි (පොතුවිල්) රජයෙන් ලැබෙන සහනාධාර ලැබීමේ අමාරුකම් මැද මාගේ දරුවන් සමග ජීවත් වුනෙමු. එයට පසු අපගේ ස්ථානයට නැවත පැමිණ පදිංචි වුනෙමු. එයට පසු දරුවන්ගේ උපකාරයෙන් ජීවත් වූ මට නැවතත් අහිමිවීමක් ඇති විය.
2007 වර්ෂයේ මාගේ පුත්‍රයා වන රත්නම් පත්මසීලන් යන අය නිවසේ සිට සවස් වේලේ ඔහුගේ අයියාගේ නිවසට යන මොහොතේ ඉන්ස්පෙක්ටර් ඒත්තම් පාසැලට ඉදිරියෙන් නාඳුනන පුද්ගලයෙකු විසින් වෙඩි තබා ඝාතනය කරන ලදි. මාගේ අහිංසක පුතා කුමක් කෙරුවාද? කිසිවක් නොදත් මාගේ පුතා කොහේද? මාගේ පුතාගේ මිනිය නිවසට ගෙනැවිත් භූමදානය කලෙමි. මාගේ පුතුන් දෙදෙනාගේ ජීවිතය
උදුරාගත්තේ කවුද? බොහෝ වේදනාවෙන් සිටිමි. තීරණයක් නැත. මාගේ පුතුන්ගේ ආත්මයේ සමාදානය උදෙසා දෙවියන්ගෙන් අයැද මාගේ පැමිණිල්ල අවසන් කරමි.
මෙයට,
විශ්වාසී,‍
ක. සින්නම්මා.
ජා. හැ. අ : 456413811v
දුරකථන අංකය : 0776469145
නිවාස අංකය : 031


CMP/AMP/POT/INE/19

கதிராமன் சின்னம்மா
இன்ஸ்பெக்டர் ஏத்தம்
பாரதி வீதி
பொத்துவில் 10
2016.05.25

பயங்கரவாத வன்செயல் காரணமாக மரணித்த எனது பிள்ளைகள் தொடர்பான முறைப்பாடு

மேற்படி பெயருடைய நான் தற்போது பி-10 பிரிவில் நிரந்தரமாக வசித்து வருகின்றேன். எனக்கு மொத்தமா 6 பிள்ளைகள். 2 பெண் பிள்ளைகள் 4 ஆண் பிள்ளைகள். பெண் பிள்ளைகள் இருவரும் திருமணம் முடித்து ஆண் பிள்ளைகள் இருவரும் திருமணம் முடித்து விட்டார்கள். மீதி இரு ஆண் பிள்ளைகளையும் வன்செயல் காரணமாக இழந்துவிட்டேன். இந்த நிலையில் மாரடைப்பின் காரணமாக எனது கணவரும் மரணித்துவிட்டார். தற்போது 4 ஜீவன்களையும் இழந்த நிலையில் நான் எனது மகனோடு வசித்து வருகின்றேன்.

1987இல் ஏற்பட்ட வன்செயல். அதாவது எனது மகனான ரெட்ணம் ஜெயசீலன் என்பவர் இருப்பிடத்தை விட்டு (இன்ஸ்பெக்டர் ஏத்தம்) அக்கரைப்பற்று நோக்கி சென்று வரும் வழியில் ஊறனி அறுபதாம் கட்டை காட்டு வழியில் இனம் தெரியாத நபரினால் இடை மறித்து சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அதே இடத்தில் இந்திய பாதுகாப்புப் படையினரும் நின்றதை அவதானிக்க முடிந்தது. இதை அறிந்த நான் பைத்தியம் கொண்டு அவ்விடத்தை அடைந்து எனது மகனின் பூதவுடலை வீடு கொண்டுவந்து அடக்கம் செய்தன். எனது மகனை இழந்த எனக்கு இதுவரை எந்த உதவியும் கைகூடவில்லை. என்பதை ஆழ்ந்த கவலையுடன் அறியத்தருகின்றேன்.

இதனை அடுத்து 1990ம் ஆண்டு நடைபெற்ற கலவரம் காரணமாக வீடுவாசலை இழந்து உறவுகளை இழந்து கோமாரிப் பகுதிக்குச் சென்றோம். அங்கு அகதிகளாக முகாம்களில் தங்கி பல இன்னல்களைக சந்தித்தோம். அதே அகதி முகாமில் நான் எனது கணவர் மாரப்பினால் மரணமானார். அதன் பின் 3 வருடங்களுக்குப் பின் மீண்டும் எங்கள் இருப்பிடங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டோம். இருப்பதற்க வீடு இல்லாமல் சிறு குடிசைகள் வைத்து அதில் எல்லோரும் சிரமப்பட்டு வாழ்ந்த வந்த வேளையில் 1994.ல் ஏற்பட்ட கலவரம் காரணமாக மீண்டும் எங்களது வீடு உடமைகள் யாரும் பொலிசாரால் எரிக்கப்பட்டன. அதில் பாதிக்கப்பட்ட நாங்கள் மீண்டும் அகதி முகாமில் (பொத்துவில்) அரசினால் வழங்கப்பட்ட நிவாரணங்களோடு பெரும் சிரமத்தோடு எனது பிள்ளைகளோடு வாழ்ந்து வந்தேன். அதன் பின் எங்களது இடத்திற்கு மீளக்குடியமர்ந்தோம். அதன் பிள்ளைகளின் உதவியோடு வாழ்ந்து வந்த எனக்கு மீண்டும் இழப்புஏற்பட்டது.

2007ம்ஆண்டு எனதுமகனான ரெட்ணம் பதமசீலன் என்பவர் வீட்டிலிருந்து மாலை நேரம் அவரது அண்ணா வீட்டிற்கு செல்லும் போது இன்ஸ்பெக்டர் ஏத்தம் பாடசாலைக்கு முன்னால் இனம்தெரியாத நபர்களினால் எனது மகனை சுட்டுக் கொன்றுவிட்டார்கள். எனது அப்பாவி மகன் என்ன செய்தார் என்றும் அறியாத எனது மகன் எங்கே? எனது மகனின் பூதவடலை எனது வீட்டுக்கு எடுத்து வந்து அடக்கம் செய்தேன். எனது இரண்டு பிள்ளைகளின் உயிர் பறித்தவர்கள் யார்? ஏங்கித் தவிற்கின்றன். முடிவு ஒன்றுமில்லை. எனது பிள்ளகைளின் ஆத்மா சாந்திக்காக இறைவனை வேணடிக் எனது முறைப்பாட்டை முடிக்கின்றேன்.

இப்படிக்கு
உண்மையுள்ள
தே.அ.அ இல 456413811 வி
தொலைபேசி - 0776469145
வீட்டு இல: 031


A PROJECT BY


DISTRICT PARTNERS

Community Memorialization Project
186/5, 1/1 Havelock Road
Colombo 05

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License